Hírek


Gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztünk az elhunyt tűzoltókra

2018-10-31 14:13:00

Halottak napja közeledtével a tiszteltre méltó hagyományt folytatva a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 2018. október 31-én gyertyagyújtással és koszorúzással emlékezett a Fiumei úti sírkertben örök nyugalomra helyezett tűzoltókról, akik egykor főparancsnokként szolgáltak, hősi halált haltak, vagy szereztek más elévülhetetlen érdemet.

Küldetésünknek tekintjük az elhunyt tűzoltókról történő megemlékezést, emlékük életben tartását. Ezen munka eredményeként a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert részévé nyilvánította Kempelen Béla főparancsnok, Janicsek Andor főparancsnok, Teasdale Ottó főparancsnok, ifj Khöhler István gépészmérnök tűzoltó eszközgyártó, Bokelberger Ernő tornász tűzoltó, és Breuer Szilárd főparancsnok sírhelyét.

A Nemzeti Sírkertben található tizennyolc síremléket a XIII. kerületi Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület tagjai tették ismét rendbe.

A sírok és környezetük rendbe tételét követően Dobson Tibor tű. dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke koszorút helyezett el a sírokon, majd Dr. Berki Imre múzeumigazgató Peterman József Attila nyá. tű. ezredes és Béres Ferenc tű. alezredes gyertyagyújtással és tiszteletadással emlékeztek az elhunytakra.

A elhunyt tűzoltók emlékét kegyelettel őrizzük.

(Fotó: Kárász Gábor)

 

A Fiumei úti sírkert ismert tűzoltó sírjai

Kempelen Béla tűzoltó főparancsnok. + 1885.VII.5.  34/1-1-5

Bokelberger Ernő tornász-tűzoltó, Nemzeti Torna Képezde első igazgatója +1891.   34/1-2-5

Scserbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok + 1931. I. 20.  46-1-8

Dr. Szily József önkéntes tűzoltó főparancsnok +1922.III.31.  25-1-10

Janicsek Andor tűzoltó főparancsnok + 1926.III.4.  jobb kr. sor 149 sb.

Breuer Szilárd tűzoltó főparancsnok + 1931.  46-1-106

Teasdale Ottó tűzoltó vezérőrnagy, főparancsnok + 1949. V. 17. 33/4-9-3

Szmilkó József ferencvárosi tűzoltó +1902. I. 24.  28-6-12

Herczeg János ferencvárosi tűzoltó +1902. I. 24.  28-6-13

Horváth József tűzoltó +1914. I. 7.  28-10-15

Rohonczy József tűzoltó csővezető +1921.XI.5.  25-8-28

Vincze Gyula tűzoltó +1925. III. 11. 39-7-24

Bozai István tűzoltó +1936. XI. 23. 48/3-3-11

Berki József tűzoltó +1937. VI. 2.  48/3-3-13

Bokodi József tűzoltó őrmester +1950.IV.30.  17/3-1-40

Éliás Rezső tűzoltó törzsőrmester +1956. XI. 7.  17/3-1-41

Virág István tűzoltó őrmester +1956. XI. 7.  17/3-1-38

Hidas Gyula tűzoltó főtörzsőrmester +1956.XI. 7.  17/3-1-39

Köhler István gépészmérnök, tűzoltó eszközgyártó +1972. IX. 22.f5 11-1-46


Kapcsolódó képek:

Vissza