Elnökség


Elnök: Mencseli Imre 

1980 -ban született Marcaliban. Böhönyén él, 4 szuper gyermek boldog édesapjaként.

2000 óta önkéntes tűzoltó. Tűzoltóparancsnoki iskolát végzett Budapesten, és lett a Böhönyei Önkéntes Tűzoltóság parancsnok-helyettese, majd 2008-tól parancsnoka. A több mint 10 év vezetői beosztást követően, a jelenlegi hivatásnak élve az Országos Mentőszolgálat kötelékébe lépett, ahol iskolai tanulmányokat elvégezve, azóta mentőtechnikusként tevékenykedik. A tűzoltó szakmát soha nem hagyta el, jelenlegi munkája mellett is lehetőség szerint vonul tűz és egyéb káreseményekhez a csurgói tűzoltóságon.

Az önkéntesség mindig is fontos volt számára, amely hűen bizonyítja, hogy elnöke az 1890 óta működő, legtöbb taglétszámmal rendelkező szervezetének a Böhönyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A Somogy Vármegyei Tűzoltószövetség elnökségi tagjaként is több mint 10 évet tevékenykedett, ez mellett pedig betölti, és ellátja a Marcali Mentők Egyesületének elnöki tisztségét is.

Munkái során többször részesült elismerésben, kitüntetésben:

A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül Miniszteri elismerő oklevélben részesült 2011-ben

2014. május 3-án a tűzvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet kapott.

2015. február 14-én a Székelyföldi Önkéntes Tűzoltóhálózat kiépítésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért Emléklapot kapott.

2016. 05.21-én a Kárpát–haza Önkéntes Tűzoltóhálózat fejlesztésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért Emléklapot kapott.

2018. december 18.-án Polgármesteri díszoklevelet kapott az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye érdekében kifejtett maradandó értékű tevékenységéért.

 

Alelnök: Fülöp László

1978. augusztusában lett önkéntes tűzoltó, majd 1984. évben megválasztották az igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökévé, azóta is folyamatosan és nagy szorgalommal vezeti, irányítja, tanítja képezi az egyesületet, tagjait. Időközben az egyesület kibővült a polgárőri tevékenységgel is, melynek létrehozásában is jelentős szerepe volt. Már több ciklus óta a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja – 2013-tól folyamatosan elnökhelyettese (alelnöke), valamint több évtizede Igal város jegyzője. Mind az egyesületet, mind a megyei szövetséget szívügyének tekintve, folyamatosan, aktívan részt vesz munkájában és kiemelkedő színvonalon irányítja ezek szakmai tevékenységét.

 

Elnökségi tag: Bodó László

1998-ban – akkoriban informatikusként tevékenykedve - került „tűzközelbe”, megismerve a tűzoltók munkáját és felismerve egy speciális mentési képességekkel rendelkező önkéntes egyesület létének szükségességét, alapította meg és vezeti a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó- és Életmentő Egyesület. Az Egyesület az Önkéntes tűzoltói szaktevékenység mellett speciális mentési feladatokat is ellát, közöttük kutatás-mentést, búvár-, alpintechnikát igénylő mentéseket, közúti-vízi-légi katasztrófahelyzetek során történő műszaki- és életmentési feladatokat. Az egyesület minden típusú mentési komponensére vonatkozó egyéni vizsgával, szakképesítéssel és széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

Az alapítástól fogva gyakorlatilag minden bevetésen jelen volt, minden bevetést személyesen vezetett, összesen több, mint 2300 alkalommal.

Vezetésével 1998. óta minden magyarországi árvízi helyzetnél komoly, komplex beavatkozási-mentési feladatokat végzett az Egyesület. Részt vett számos külföldi katasztrófahelyzetben életmentési, műszaki mentési feladatokban, azok teljeskörű szakmai irányításában.

Tagja és szakmai irányítója a Somogy Mentőcsoportnak, valamint 2013. óta az ENSZ INSARAG nemzetközi bevethetőségű önkéntes mentőszervezetnek, a „HUSZÁR”-nak. Nemzetközi mentési-mentésvezetői vizsgával rendelkezik, több ilyen jellegű gyakorlaton, minősítő vizsgán bizonyította kiemelkedő szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét, tudását. Legutóbb 2017. február végén vett részt és a nemzetközi megfigyelők kifejezett elismerésére vezette az Egyesület tagságából a „HUSZÁR” mentőszervezetbe delegáltakat az észtországi ENSZ INSARAG minősítő gyakorlaton. Szaktudására, szakmai javaslataira a nemzetközi szervezet is számít. Folyamatosan, rendszeresen végez karitatív tevékenységet is – a „Tűzoltóság Határok Nélkül” elnevezésű hollandiai székhelyű Alapítvány magyarországi összekötőjeként hazánkban és a Kárpát-medencei térség nemzetiségi önkéntes tűzoltó egyesületei számára továbbított, juttatott el speciális tűzoltó eszközöket, jelentős mértékben javítva ezzel ezen szervezetek működését, bevethetőségét, biztonságos szaktevékenységét. Rendszeresen végez iskolai felkészítéseket, oktatásokat az óvodás korúaktól az egyetemi korosztályig az ifjúság körében. Hihetetlen teherbírással, aktivitással irányítja, vezeti az Egyesületet, melynek köszönhetően mára a „KÖTÉL” Egyesület hazai és nemzetközi szinten is ismertséget, elismertséget vívott ki – méltán. Áldozatos, kiemelkedő önkéntes munkája elismeréseként 2007-ben a Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült, 2015-ben pedig az általa vezetett Egyesület kapott „Kaposvár Városért” kitüntetést.

 

Elnökségi tag: Komári József

2002-től Szőkedencs polgármestere, 2004-től, megalakulása óta aktív vonulós tagja és elnöke Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek. Az egyesület folyamatos fejlesztését végzi, aktív tevékenységének és kiemelkedő szakmai hozzáállásának köszönhetően 2016-tól a katasztrófavédelem „önálló beavatkozói státuszúvá” minősítette az egyesületet.

 

Elnökségi tag: Horváth Tamás

A Szentbalázsi Tűzoltó Egyesület 2006-os újraszervezése óta aktív tagja a helyi önkéntes tűzoltó mozgalomnak, először mint rajparancsnok, 2009-óta az ÖTE parancsnoka. 2013-tól a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja. 2015. évben átalakította az egyesületet, kibővült polgárőri tevékenységgel is. 2010-ben a borsodi árvíznél, 2013-ban pedig a Duna áradásánál végzett aktív árvízvédekezési tevékenységet egyesületével. 2016. október 23-án a belügyminiszter a Bátorságért Érdemjellel tüntette ki. Főállásban hivatásos tűzoltó.

 

Elnökségi tag: Pavlovics László

Pavlovics László 1985 óta ifjúsági, majd 1993-tól felnőtt tagja a berzencei tűzoltó egyesületnek; 2004-től elnökhelyettese. 2002-től Berzence Nagyközség Képviselőtestületének tagja, 2013-tól folyamatosan a megyei tűzoltószövetség elnökségi tagja. 


Elnökségi tag: Csalos István:

1984. óta önkéntes tűzoltó. Iskolai végzettsége erdész technikus, foglalkozás: erdész.

Munkahelye: Kuntelep Erdőbirtokossági Társulat Görgeteg – egyben a társulat elnöke is itt. 1990. óta folyamatosan a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.A 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot 2000-ben végezte el, majd 2015-ben önkéntes tűzoltó tűzoltás-vezető tanfolyamot is végzett.  megalakulása óta folyamatosan tagja és a görgetegi beavatkozó részleg vezetője is.Kiemelkedő önkéntes tűzoltói illetve tűzoltóparancsnoki tevékenysége elismeréseként 1992-ben Belügyminiszteri dicséretet és jutalmat kapott, 2006-ban pedig Reményi Samu Emlékérmet adományozott részére a Somogy Megyei Tűzoltószövetség az áldozakész, példamutató, lelkiismeretes tűzoltóparancsnoki munkájáért. A görgetegi ÖTE vezetésével 1990. óta folyamatosan tagja a Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek, ezen felül 2005-2009. között a Megyei Szövetség Felügyelő Bizottságának is tagja volt, majd 2014-től a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnökségi tagja is.

 

Elnökségi tag: Csonták András: 

1988-ban született Lengyeltótiban. Balatonbogláron lakik, három gyermeke van. 

2009-ben szerezte meg a tűzoltó szakképesítést, ekkortól dolgozik a Balatonboglár és Balatonlelle Városok Köztestületi tűzoltóságán. A 2009/2010-es tanévben elvégezte az önkéntes és létesítményi tűzoltó-parancsnoki tanfolyamot.

2011. novemberétől parancsnok-helyettes, majd 2018. április 1-én az akkor már Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár-Balatonlelle Köztestületének megbízott parancsnoka lett. Részt vett a Balatonboglár-Balatonlelle Önkéntes Tűzoltóság „újraélesztésében”, melynek jelenleg is az alelnöke.

 

Elnökségi tag: Varga György:

1998 óta Törökkoppány polgármestere. 1999-ben alakították újra Törökkoppány Kára Szorosad Községek Közös Tűzoltó Egyesületét, melynek azóta parancsnoka. Regnálása alatt az alig 400 fős település 20 taggal működik és 2016 óta önálló beavatkozó egyesületként látja el 5 település mentő tűzvédelmét.

 

Felügyelőbizottság elnöke: Farkas József

A Somogy Kéményseprő Mester Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége tagja, valamint a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tagja. A Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek éveken át Felügyelőbizottsági tagja, majd 2017-től elnöke.