Elnökség


Elnök: Heizler György ny. tű. ezds.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi igazgatója, a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle főszerkesztője, a Somogy Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület alapító tagja, valamint a Kaposvári Rendészeti Testedző Egylet elnöke. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül többször kapott szakmai és állami felső szintű elismerést, kitüntetést. 2012-től szolgálati nyugállományú.

 

Alelnök: Fülöp László

1978. augusztusában lett önkéntes tűzoltó, majd 1984. évben megválasztották az igali Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökévé, azóta is folyamatosan és nagy szorgalommal vezeti, irányítja, tanítja képezi az egyesületet, tagjait. Időközben az egyesület kibővült a polgárőri tevékenységgel is, melynek létrehozásában is jelentős szerepe volt. Már több ciklus óta a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja – 2013-tól folyamatosan elnökhelyettese (alelnöke), valamint több évtizede Igal város jegyzője. Mind az egyesületet, mind a megyei szövetséget szívügyének tekintve, folyamatosan, aktívan részt vesz munkájában és kiemelkedő színvonalon irányítja ezek szakmai tevékenységét.

 

Elnökségi tag: Bodó László

1998-ban – akkoriban informatikusként tevékenykedve - került „tűzközelbe”, megismerve a tűzoltók munkáját és felismerve egy speciális mentési képességekkel rendelkező önkéntes egyesület létének szükségességét, alapította meg és vezeti a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó- és Életmentő Egyesület. Az Egyesület az Önkéntes tűzoltói szaktevékenység mellett speciális mentési feladatokat is ellát, közöttük kutatás-mentést, búvár-, alpintechnikát igénylő mentéseket, közúti-vízi-légi katasztrófahelyzetek során történő műszaki- és életmentési feladatokat. Az egyesület minden típusú mentési komponensére vonatkozó egyéni vizsgával, szakképesítéssel és széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

Az alapítástól fogva gyakorlatilag minden bevetésen jelen volt, minden bevetést személyesen vezetett, összesen több, mint 2300 alkalommal.

Vezetésével 1998. óta minden magyarországi árvízi helyzetnél komoly, komplex beavatkozási-mentési feladatokat végzett az Egyesület. Részt vett számos külföldi katasztrófahelyzetben életmentési, műszaki mentési feladatokban, azok teljeskörű szakmai irányításában.

Tagja és szakmai irányítója a Somogy Mentőcsoportnak, valamint 2013. óta az ENSZ INSARAG nemzetközi bevethetőségű önkéntes mentőszervezetnek, a „HUSZÁR”-nak. Nemzetközi mentési-mentésvezetői vizsgával rendelkezik, több ilyen jellegű gyakorlaton, minősítő vizsgán bizonyította kiemelkedő szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét, tudását. Legutóbb 2017. február végén vett részt és a nemzetközi megfigyelők kifejezett elismerésére vezette az Egyesület tagságából a „HUSZÁR” mentőszervezetbe delegáltakat az észtországi ENSZ INSARAG minősítő gyakorlaton. Szaktudására, szakmai javaslataira a nemzetközi szervezet is számít. Folyamatosan, rendszeresen végez karitatív tevékenységet is – a „Tűzoltóság Határok Nélkül” elnevezésű hollandiai székhelyű Alapítvány magyarországi összekötőjeként hazánkban és a Kárpát-medencei térség nemzetiségi önkéntes tűzoltó egyesületei számára továbbított, juttatott el speciális tűzoltó eszközöket, jelentős mértékben javítva ezzel ezen szervezetek működését, bevethetőségét, biztonságos szaktevékenységét. Rendszeresen végez iskolai felkészítéseket, oktatásokat az óvodás korúaktól az egyetemi korosztályig az ifjúság körében. Hihetetlen teherbírással, aktivitással irányítja, vezeti az Egyesületet, melynek köszönhetően mára a „KÖTÉL” Egyesület hazai és nemzetközi szinten is ismertséget, elismertséget vívott ki – méltán. Áldozatos, kiemelkedő önkéntes munkája elismeréseként 2007-ben a Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült, 2015-ben pedig az általa vezetett Egyesület kapott „Kaposvár Városért” kitüntetést.

 

Elnökségi tag: Mencseli Imre

2000 évtől a böhönyei önkéntes tűzoltó egyesület tagja.

2005-ben 40 órás tűzoltó tanfolyamot végzett, majd 2006-2007 –ben elvégezte az Önkéntes és Létesítményi Parancsnoki szakot.

2006-ban Böhönyén megalakult Önkéntes Tűzoltóság parancsnok –helyettese, majd 2008 –tól a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka.

2009-ben újralapították a böhönyei polgárőrséget, amelynek az óta is az alelnöke.

2013-tól a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség Elnökségi tagja

2015-től elnökségi tagja a Somogyi Tűzoltó és Hagyományőrző Egyesületnek.

Az új jogszabály miatt 2017-2018 ban a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban kiváló eredménnyel elvégezte az Önkormányzati és Létesítményi Parancsnoki tanfolyamot.

A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül Miniszteri elismerő oklevélben részesült 2011-ben

2014. május 3-án a tűzvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet kapott.

2015. február 14-én a Székelyföldi Önkéntes Tűzoltóhálózat kiépítésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért Emléklapot kapott.

2016. 05.21-én a Kárpát–haza Önkéntes Tűzoltóhálózat fejlesztésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért Emléklapot kapott.

 

Elnökségi tag: Komári József

2002-től Szőkedencs polgármestere, 2004-től, megalakulása óta aktív vonulós tagja és elnöke Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek. Az egyesület folyamatos fejlesztését végzi, aktív tevékenységének és kiemelkedő szakmai hozzáállásának köszönhetően 2016-tól a katasztrófavédelem „önálló beavatkozói státuszúvá” minősítette az egyesületet.

 

Elnökségi tag: Reichert Csaba

Tizennyolc évesen, 1977-ben lépett be a tabi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe, ahol rövid időn belül a kivonuló egység oszlopos tagja lett, már a kezdeti időkben a beavatkozások 90%-ában részt vett.

1995-től lett a tabi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, s szervező munkájával az addigi eredményeket tovább fejlesztette. 1995-ben Budapesten a BM TOVI-n Önkéntes és Létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamon szerzett képesítést, majd középfokú tűzvédelmi előadói képesítést is szerzett.

A köztestületté válásban, majd a megalakuló Önkéntes Tűzoltóság szervezésében, a technikai és személyi feltételek megteremtésében jelentős érdemeket szerzett. Közben megteremtette a laktanyaépítés lehetőségeit és az önkormányzat támogatásával példaértékű fejlesztéssel lépésről lépésre fejlesztették az épületet és jelentős technikai eszközparkot alakítottak ki. A megyei beavatkozásokban az egyesületre építve a térség elismert szervezetévé tette az Önkéntes Tűzoltóságot, amely a mai napig – mintegy mintaként szolgálva – szervesen az egyesületre épül.

Hagyományőrző tevékenységének eredményekét a környék tűzoltó emlékeit összegyűjtötte és az egyesület tagjaival közösen restaurálta, amelynek eredményeként a szertár valóságos múzeum is egyben, amelyhez a muzeális szerek részére külön szertárrészt is építettek. Ezt a munkáját az ifjúság nevelésbe is bekapcsolta, rendszeres szakkörökkel, az iskolákkal együttműködve megteremtette az egyesület helyi utánpótlását.

A helyi múltat kutatva elérte, hogy az elhanyagolt Szent Flórián szobrot az egyesület megkapta, felújítatta és ma a szertár előtti – tűzoltók által kialakított – díszes téren áll, s a mindenkori ünnepségek helyszíneként is szolgál.

Az egyesület 120 éves jubileuma alkalmából az egyesület és a település tűzvédelmét feldolgozó könyvet adott ki és kiállítást szervezett.

Külön ki kell emelni Tab német testvérvárosának Önkéntes Tűzoltóságával kialakított kapcsolatát, amelynek eredményeként rendszeres a kapcsolat, s az egyesület számos felszereléssel gazdagodott.

1978 óta tevékenykedik Tabon tűzoltóként, 1995 óta parancsnoki beosztásban; ez mellett a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnökségi tagja.

 

Elnökségi tag: Horváth Tamás

A Szentbalázsi Tűzoltó Egyesület 2006-os újraszervezése óta aktív tagja a helyi önkéntes tűzoltó mozgalomnak, először mint rajparancsnok, 2009-óta az ÖTE parancsnoka. 2013-tól a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja. 2015. évben átalakította az egyesületet, kibővült polgárőri tevékenységgel is. 2010-ben a borsodi árvíznél, 2013-ban pedig a Duna áradásánál végzett aktív árvízvédekezési tevékenységet egyesületével. 2016. október 23-án a belügyminiszter a Bátorságért Érdemjellel tüntette ki. Főállásban hivatásos tűzoltó.

 

Elnökségi tag: Pavlovics László

Pavlovics László 1985 óta ifjúsági, majd 1993-tól felnőtt tagja a berzencei tűzoltó egyesületnek; 2004-től elnökhelyettese. 2002-től Berzence Nagyközség Képviselőtestületének tagja, 2013-tól folyamatosan a megyei tűzoltószövetség elnökségi tagja. 

 

Csalos István: 1984. óta önkéntes tűzoltó.

Iskolai végzettsége erdész technikus, foglalkozás: erdész.

Munkahelye: Kuntelep Erdőbirtokossági Társulat Görgeteg – egyben a társulat elnöke is itt. 1990. óta folyamatosan a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.A 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot 2000-ben végezte el, majd 2015-ben önkéntes tűzoltó tűzoltás-vezető tanfolyamot is végzett.  megalakulása óta folyamatosan tagja és a görgetegi beavatkozó részleg vezetője is.Kiemelkedő önkéntes tűzoltói illetve tűzoltóparancsnoki tevékenysége elismeréseként 1992-ben Belügyminiszteri dicséretet és jutalmat kapott, 2006-ban pedig Reményi Samu Emlékérmet adományozott részére a Somogy Megyei Tűzoltószövetség az áldozakész, példamutató, lelkiismeretes tűzoltóparancsnoki munkájáért. A görgetegi ÖTE vezetésével 1990. óta folyamatosan tagja a Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek, ezen felül 2005-2009. között a Megyei Szövetség Felügyelő Bizottságának is tagja volt, majd 2014-től a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnökségi tagja is.

 

Felügyelőbizottság elnöke: Farkas József

A Somogy Kéményseprő Mester Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége tagja, valamint a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tagja. A Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek éveken át Felügyelőbizottsági tagja, majd 2017-től elnöke.

 

A megyei szövetség titkára: Benei Tibor

2000. január 1-től a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadója, majd Polgári Veszélyhelyzet-kezelési Osztályvezetője. 2012-től a Somogy Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottsága Titkárságán helyettes Titkárként teljesített szolgálatot. 2014-től szolgálati nyugállományú. 1993-tól önkéntes tűzoltó. Kezdetben a Tabi Önkéntes Tűzoltóságon, majd 1998-tól a KÖTÉL egyesületben, ahol 2009-től vezetőségi tagként segíti az önkéntes tűzoltói munkát.

2013. májusától a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség titkára.