Hírek


Évértékelő küldöttgyűlés Kaposváron

2016-04-11 12:06:46

A Somogy Megyei Tűzoltószövetség a 2015. évi munkát értékelő küldöttgyűlését 2016. április 8-án tartotta, Kaposváron a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. III. emeleti tanácstermében, amelyen Fülöp László alelnök köszöntötte a megjelenteket és egyben megállapította a küldöttgyűlés határozatképességét, ugyanis a szövetség 48 mandátummal rendelkező tagjából 39 megjelent.  Jegyzőkönyvvezetőnek Benei Tibor titkár urat fogadták el a jelenlévők, majd Heizler György elnök fűzött szóbeli megjegyzéseket a 2015. éves szakmai és gazdálkodási tevékenységről szóló írásos beszámolóhoz

Az írásos beszámoló itt olvasható.

Kiemelte, hogy az önkéntesség szerepének erősödése tapasztalható, ami Somogyban is fokozódó aktivitást jelent. Nőtt a vonulások száma, az önálló beavatkozás új lehetőségeket nyitott meg, közben javultak a pályázati lehetőségek, amivel sok egyesület tudott élni, fejlesztve beavatkozó eszközeit. Fontosnak tartotta az ifjúsági versenyeket, a fiatalok tűzvédelmi nevelését, az iskolákkal való együttműködést.

Az elnök tájékoztatta a közgyűlés tagjait az önkéntes tűzoltó versenyek eredményeiről és köszönetet mondott mind a versenyzőknek, mint a felkészítőiknek az áldozatos munkáért. Heizler György büszkén állapította meg, hogy Somogy megyében május elsejétől már négy önállóan beavatkozó egyesület látja el a környező településeik mentő tűzvédelmét. Elhangzott: az egyesületek sikeresen pályáztak az elnyerhető forrásokra. Megfogalmazódott, a nyitott szertár akciókat egyre nagyobb népszerűség övezi, ezért az önkéntes egyesületek is tárt kapukkal fogadják a családokat Gyereknap alkalmából. A Flórián napot pedig méltó módon, hivatásosok, önkormányzati és önkéntes tűzoltók együtt ünneplik meg.

A képzések, valamint az utánpótlás nevelés idén is kiemelt fontosságú lesz, amelyhez a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állománya minden segítséget megad – jelentette ki Tarlós István tűzoltó ezredes. Az igazgatóhelyettes beszédében hangsúlyozta az együttműködés fontosságát és a Somogy megyei önkéntes mozgalom folyamatos támogatásáról biztosította a közgyűlés tagjait

Anyagi téren takarékos gazdálkodás jellemezte a Szövetséget. Ezt már Farkas József a felügyelő bizottság elnöke mondta a tagságnak, elfogadásra javasolva a beszámolót.  Ezt követően a jelenlévők egyhangúan elfogadták az éves beszámolót.

A 2016. évi munkaterv, versenyek, programok és költségvetés megvitatása, elfogadása is hasonlóan zajlott. A résztvevők egyhangúan támogatták az elnökség által kidolgozott és előzetesen írásban megküldött programot.

A 4. napirendi pontban Heizler György elnök tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit a 2016. évi pályázatokról, fejlesztési lehetőségekről valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség ezzel kapcsolatos munkájáról. A 2016. évi pályázati kiírásban számos a tagság által megfogalmazott javaslatot elfogadtak, így több dologi kiadás elszámolására. Pl.: bútor, Casco biztosítás, informatikai eszközök, járműjavítási költségek, működési költségek.

Örvendetes módon az elmúlt időszakban új egyesületek alakultak Bodrog, Csököly, Nágocs, Ádánd településeken, akik munkáját segítendő a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tanfolyamokat szervezett, s ezen kívül is rugalmasan segítette és végezte az önkéntesek képzését.

Végül a négy újonnan alakult egyesület képviselőinek az induláshoz 11 tömlőt, sugárcsövet és tűzoltó készüléket adott át az elnök és az alelnök.

A részvevők a továbbiakban kötetlen beszélgetésen vitatták meg az elmúlt időszak eseményeit.


Kapcsolódó információk:

Vissza