Hírek


Napelemes rendszerek – veszélyek és védőintézkedések a beavatkozás során

2022-11-24 09:41:28

A napelemes rendszerekben vagy a napelemes rendszerekkel rendelkező épületekben keletkező tűz esetén a beavatkozó tűzoltóknak figyelembe kell venni az ebből eredő további veszélyeket, egyrészt a tűzoltókra, az emberekre és a környezetre. Milyen veszélyek léphetnek fel és milyen intézkedések javasolhatók?

Veszélyek a beavatkozó tűzoltókra

A legfőbb veszély az áramütés, a mérgező gázok és a leeső alkatrészek. Figyelembe kell venni az általános tetőn való beavatkozás szabályait is.

 

Áramütés veszélye

 • Minden napelemes rendszerben túllépik az 50 V AC és 120 V DC maximális feszültséget.
 • A napelem modulok egyenáramú kábelein napközben folyamatosan elektromos egyenfeszültség van.
 • Terhelés alatt már alacsony egyenfeszültségeknél ívek keletkeznek.
 • A lelógó elektromos kábelek mindig veszélyt jelentenek.

 

Védőintézkedések

 • A szakaszolókapcsoló és tűzoltó kapcsoló kikapcsolása AC és DC oldalon.
 • Az inverterek kondenzátorainak kisütése után várjunk legalább 5 percet.
 • Ne lépjünk a napelem modulokra.
 • Ne károsítsuk vagy semmisítsük meg a napelem modulokat.
 • A feszültség alatt álló berendezések kezelésére vonatkozó szabályokat tartsuk be. (figyelmeztetés, kikapcsolás, lekapcsolás, jelentés).
 • A feszültség alatt álló kábeleken és alkatrészeken végzett oltási során tartsuk be az alkalmazott sugártípusra előírt védőtávolságokat. (Szórt, kötött)

 

Mérgező gázok veszélye

 • A kábelszigetelés, a műanyagok és a PV modulok alkatrészeinek égése során keletkező mérgező anyagok.
 • A veszély mértéke az épülettüzekéhez hasonló.
 • Gázok lehetséges terjedése a szellőzőrendszereken keresztül.

 

Védőintézkedések

 • Légzőkészülékek használata.
 • A szellőzőrendszerek kikapcsolása.
 • Személyek mentése / az érintett területek evakuálása.

 

Leeső alkatrészek veszélye

 • Nincs információ a rendszer illetve rögzítésének tűzzel kapcsolatos viselkedésről és tűzállóságáról.
 • Leeső elemek, például épülettűz esetén.
 • A napelem modulok laminált üvege felmelegedés és/vagy oltóvíz hatására szétrepedhet és szilánkok repkedhetnek.
 • A tetőterhelés korlátozott a PV-modulok súlya és a rögzítési konstrukciók miatt.
 • A napkollektor egyes részei (PV modulok és rögzítőszerkezet) beeshetnek az épületbe, ha az alatta lévő tetőszerkezet leég.

 

Védőintézkedések

 • A lehetséges maximális tetőterhelést vegyük figyelembe.
 • Vegyük figyelembe a törmelék árnyékot (a lehullás területét).
 • Zárjuk le a veszélyes területet.

 

A tűzterjedés veszélyei

 • Kéményhatás a tető- és homlokzati berendezéseknél.
 • A nagymértékben zárt modulfelületek akadályozhatják a munkát,
  • ha fel kell menni a tetőre,
  • ha szükségessé válik a tetőhéj felnyitása, megbontása.
 • Tűzterjedés veszélye, ha a tűzszakaszokat elválasztó tűzterjedésgátló szerkezeteket megbontották, éghető modulrészekkel áthidalták.
 • A sérült rendszerekben az elektromos ívek miatt fennálló tűzveszély.

 

Védőintézkedések

 • Az építési előírások betartása, valamint a menekülési és mentési útvonalak szabadon tartása.
 • Figyeljük meg a tűz lehetséges terjedését (pl. hőkamera alkalmazásával).
 • Biztosítsuk a lehetséges ív körüli területeket, és hívjunk szakembert.

 

Tűzkár elhárítása a tűz után

Ha napelemes rendszerek az erős hő hatására a tűzben megsemmisültek.

 • A napelem modulok alkotórészei, mint például a műanyag, alumínium, üveg, réz, magas hőmérsékleten megolvadhatnak vagy szétrepedhetnek. Emiatt tűz esetén a szilícium részek elválnak a kompozit anyagtól, és a lángokkal együtt a légkörbe kerülnek.
 • Az uralkodó időjárási viszonyoktól függően a részecskék a tűztől több száz méterre esnek a földre. A maradványok a borotvaéles szilánkok miatt veszélyesek lehetnek az emberekre és az állatokra.
  • Mezőgazdasági övezetekben a szántó és a legelő, valamint a takarmányok érintettek,
  • lakott területen a játszóterek, sportpályák, parkok, szabadidős létesítmények (uszodák) különösen érzékenyek.

 

A maradványok összegyűjtése és a mentesítés nem a tűzoltóság feladata, de a tűzoltásvezetőnek célszerű elsődleges felderítéssel ennek veszélyét megállapítani és erről a kezelőt, tulajdonost tájékoztatni (összegyűjtés, mentesítés, ártalmatlanítás és fertőtlenítés).

 

Napelemes rendszer újbóli üzembe helyezése

 • A napelemes rendszerek káreset utáni újraindítása nem a tűzoltóság feladata.
 • A tűz után a rendszerirányító ill. a kezelő személyzetet (tulajdonost) utasítani kell, hogy a PV rendszert szakemberrel ellenőriztesse, mielőtt újra üzembe helyezi.

 

A bejegyzés a Rescue Security & Safety VI projekt része, melynek összefoglaló oldala itt található meg.

Vissza