Hírek


Napelemparkok – tűzoltási taktikák

2022-11-21 16:09:35

Egyre több napelemparkot találhatunk a környezetünkben, amelyek az általuk termelt villamos energiát rendszerint a közcélú villamosenergia-hálózatba táplálják be. Az itt keletkező tüzekre is fel kell készülni, így célszerű megismernünk a napelemparkok fő részeit és a beavatkozás legfontosabb szempontjai.

Napelemparkok és tűzoltás

A napelemparkokat teljesítményük alapján, a hazai jogszabályok szerint, két kategóriába sorolhatjuk:

 • Kis teljesítményű: 50 kW-nál nagyobb, de a 0,5 MW névleges teljesítményt meg nem haladó napelemparkok
 • Kiserőmű: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű napelemparkok

A napelemparkok fő részei

 • Fotovoltaikus panelek
 • Tartószerkezetek
 • Inverterek
 • Transzformátorok
 • Csatlakozást biztosító állomás berendezései
 • Napelemkábelek

Napelemparkok számunkra fontos jellemzője a bejárat közelében található tűzvédelmi főkapcsoló.


 

A fő taktikai információk

 • A főkapcsoló lekapcsolása után is jelen van az egyenáram a modulok és az inverterek között.
 • A feszültségmentesítés után a transzformátorházban keletkezett tűz hagyományos módon oltható.
 • A több modulból álló egységet (string) érintő tűz esetén, amennyiben annak max. feszültsége 1500 V alatt van, halaszthatatlan esetben, az előírt védőtávolság betartásával el lehet végezni a feszültség alatti részek  vízzel, történő oltását.
 • A feszültség alatt lévő részek oltása során be kell tartani a különböző sugárképek esetén előírt oltási távolságokat.
 • A stringek feszültség alatt maradó részeinek érintése viszont továbbra is áramütést okozhat ezért azok közé bemenni, azokat érinteni tilos.        
 • A kialakított sorokból álló egységek közötti közlekedő utak szolgálhatnak a tűzterjedés megakadályozására.

A kisfeszültségű villamos berendezések tüzeinél megfelelő védőtávolságból biztonságos a vízzel történő beavatkozás.

 


Napelemparkok felépítése – taktikai lehetőségek

 


Megégett napelemek

 

A bejegyzés a Rescue Security & Safety VI projekt része, melynek összefoglaló oldala itt található meg.

 

 

 

Vissza