Hírek


Napelemes rendszerek tűzoltása – szabályok és taktikák

2022-11-16 12:29:25

A napelemes rendszerek egyre növekvő térnyerése kikényszerítette a tűzoltói beavatkozások újragondolását. Az azonosságok mellett jelentős eltérések vannak a napelem parkok, mint elektromos erőművek, valamint az épületek és létesítmények egyre változatosabb alternatív energiaellátása között.


Beavatkozási szabályok

Exponenciálisan növekszik a háztartási méretű kiserőművek darabszáma és kapacitása és ezzel párhuzamosan megjelentek az ilyen rendszereket érintő tűzesetek is.

Napelemes berendezések és környezetük tüzeinek oltása során a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ezek egyenfeszültsége alacsonyabb, mint 1500 V. A tűz oltását, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozását a villamos leválasztás után – villamos biztonságtechnikai szempontból – kellő körültekintéssel kell megkezdeni.

 • A napelemes rendszer létét,
 • tűzeseti lekapcsolásának lehetőségét és helyét, valamint
 • a tűzeseti lekapcsolással nem lekapcsolható vezetékszakaszokat (feszültség alatt maradó vezetékeket) figyelmeztető táblák jelölik.


Napelemes rendszer és a tűzeseti lekapcsolás helyének jelzése

 • A napelemes berendezések villamos leválasztását elsődlegesen napelem modulok és az inverter között elhelyezett szakaszolókapcsoló kikapcsolásával lehet elvégezni.
 • A kikapcsolás ellenére a szakaszolókapcsoló és a napelem modulok közötti vezetékszakasz feszültség alatt marad, mivel a napelem modulok mindaddig fenntartják a feszültséget, amíg napsugárzás éri azokat.
 • Amennyiben nagy távolság van a szakaszolókapcsoló és a napelem modulok között, akkor feszültség alatt állónak kell tekinteni a rendszert.

 


Napelem inverter és leválasztásra figyelmeztető tábla

 


Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer vázlata

 

Alternatív áramtalanítás

 • Alternatív megoldást jelenthet a napelem modulok fényt nem áteresztő festékkel történő lefújása vagy letakarása.


Napelem modulok letakarása

 • Amennyiben a letakarás nem lehetséges, úgy villamos szempontból minősített, szigetelt nyelű szerszámmal a vezetékek levágásával tudjuk végrehajtani az áramtalanítást. Itt figyelembe kell venni, hogy a napelem pólusainak fémes áthidalása elektromos zárlatot okoz, mivel fény hatására a napelem dolgozik. Kényszer-beavatkozás esetén mindig csak magában haladó egy erű vezetéket vagy kábelt szabad elvágni.

A váltakozó áramú részek a napelem moduloknak az inverterről való leválasztását követően is feszültség alatt maradhatnak (hálózatra kapcsolt napelem rendszerek esetén), hiszen az áramtermelés szünet időszakában a szükséges villamosenergiát a közüzemi elektromos hálózat szolgáltatja a berendezések számára. Tehát nem elegendő

 • csak a napelem rendszer áramtalanítására koncentrálni, hanem
 • a hagyományos hálózatról történő leválasztásról is gondoskodni kell.


Napelemes rendszer égése

 

Felkészülés az egyéb veszélyekre

Az áramtalanítás mellett figyelembe kell venni:

 • Az épületekre szerelt napelemek saját és rögzítő elemeik súlyával terhelik az épületszerkezeteket, ami az építmény állékonyságát befolyásolhatja
 • A felszerelt elemek akadályozhatják a tűzoltók mozgását a tetőszerkezeten.
 • A tűz következtében felszabaduló hő a napelem védelmét szolgáló üveg borítások szétrobbanását okozhatja, ami veszélyeztetheti a tűzoltókat.
 • A napelemek tüze esetén, egyes technológiáknál kis mennyiségű mérgező anyag kerülhet a levegőbe. Ez csak a nagyteljesítményű központi rendszerek esetén érheti el az észlelhető nagyságot, ezért csekély munka- és közegészségügyi kockázatot okozhat.
 • A kis teljesítményű rendszereknél nem kell számítanunk olyan mértékű mérgezőanyag felszabadulásra, ami speciális intézkedést igényelne a beavatkozók és az érintettek részéről.

 

Forrás:

Dr. Bérczi László tű. ddtbk. főtanácsadó, tűzoltósági főtanácsos
Belügyminisztérium

Vinkó Kornél tű. őrnagy, kiemelt főelőadó
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzoltósági Főosztály

 

A bejegyzés a Rescue Security & Safety VI projekt része, melynek összefoglaló oldala itt található meg.

 

 

Vissza