Hírek


Beavatkozás előkészítése és a felderítés folyamata napelemes rendszereknél

2022-11-16 12:19:37

A külföldi (svájci, német, osztrák) szakirodalomban a felderítés során 12-13 pontba foglalják a felderítendő, a tűzoltóság számára releváns információkat. Ennek nyomán a 13 felderítendő téma kérdéseit foglaltuk össze, majd a beavatkozás során a folyamatos felderítés kérdéseit vesszük sorra.

1. Rendelkezésre áll a műszaki dokumentáció az összes tervvel és elektromos kapcsolási rajzzal, valamint a PV rendszer elemeivel?

2. Az AC terhelés megszakító kapcsoló helye?

3. A 230V/400V-os elektromos panel (AC) helye a megszakítóval?

4. A DC terhelés-megszakító kapcsoló és az inverter helye?

5. A napelemes tűzoltó kapcsoló helye?

6. A generátor-kapcsolószekrények elhelyezkedése, ha vannak? Rendelkeznek egyenáramú terhelés-megszakító kapcsolókkal, és működtethetők manuálisan vagy napelemes tűzoltó kapcsolóval?

7. Garantált-e a hozzáférés a működő biztonsági berendezésekhez?

8. A napelemek elhelyezkedése?

9. Hol lehet a tetőn járni anélkül, hogy rálépnénk a napelem modulokra?

10. Hol lehet a tetőhéjazatot a napelem modulok sérülése nélkül megbontani?

11. A napelemes rendszert ellátták figyelmeztető és tájékoztató táblákkal?

12. A beavatkozás végrehajtása során jól és gyorsan azonosíthatók a működő biztonsági berendezések?

13. Az üzemeltető személyzet, ill. a kapcsolattartók telefonszámai a helyszínen ki vannak helyezve?


Komplex hibrid napelemes rendszer

 

Intézkedési terv

Svájcban azt javasolják, hogy a tűzoltóság a kb. 200 m2 napelem modul felettieket előzetesen ellenőrizze, mert a 30 kWp-nál (ez jelenti a 200 m2-nél nagyobb napelemes felületet) nagyobb rendszerekre tűzoltósági intézkedési tervet kell készíteni, amely tartalmazza a működés szempontjából legfontosabb információkat.

 

Folyamatos felderítés a tűzoltói beavatkozás során

A rendszer vagy a rendszer mely részei érintettek?

  • Melyik alkatrészek sérültek?
  • Milyen károk vannak?
  • Hol található az AC terhelés megszakító kapcsolója?
  • Van a rendszeren tűzoltó kapcsoló, ha igen hol található?
  • Hol található a DC terhelés-megszakító kapcsoló és az inverterek?
  • Rendelkezésre állnak-e olyan generátor csatlakozódobozok, ahol az egyenáramú vezetékek már leválaszthatók szakaszolókapcsolókkal?
  • Hol találhatók a modulok?
  • Rá lehet-e lépni és megbontani a tetőfelületet a napelem modulok károsodása nélkül?

A felismert veszélyekről és a feladatokról tájékoztatást adni a beavatkozásban résztvevőknek.

  • Ez kétirányú kommunikációt feltételez a tűzoltásvezető és a beavatkozó tűzoltók között.

Zárjuk le a felderítés során veszélyesnek ítélt területeket!

 

A bejegyzés a Rescue Security & Safety VI projekt része, melynek összefoglaló oldala itt található meg.

Vissza