Hírek


Éves közgyűlést tartott a Magyar Tűzoltó Szövetség

2015-02-23 09:01:19

A Magyar Tűzoltó Szövetség február 21-én Budapesten tartotta újjáalakuló éves küldöttközgyűlését, az eddigiektől merőben új összetételben. Az MTSZ-be belépett Létesítményi és Önkormányzati tűzoltókkal kiegészült küldöttek, megválasztották az MTSZ új tisztviselőit, elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót és döntöttek a 2015. évi feladatokról is. Somogy megyét az új szabályok értelmében Heizler György elnök képviselte

A 60 küldöttből 49 megjelent, így határozatképes küldöttközgyűlés napirendi pontjai közül elsőként a személyi döntésekről számoltunk be. Most lássuk mi történt a közgyűlés többi tárgyalt témájában?

Elsőként Dr. Bérczi László tű. ddtb. Országos tűzoltósági főfelügyelő úr adott tájékoztatást az elmúlt időszak fő tendenciáiról.

Ezt követően Dobson Tibor tű. ddtb., elnök úr beszámolt az elmúlt év tevékenységéről, kiemelve a fő programokat: Pilisszentiván tűzoltó nap, Zánka összevont verseny, Balatonföldvár Nemzetközi Elnöki Találkozó.

Hegymegi Ildikó úrhölgy ismertette a 2014. évi közhasznúsági adatokat, amihez Stockerné Egyed Emília a pályázatok elszámolásának tapasztalatival kapcsolódott, ismertetve az idei főbb követelményeket.

Miakich Gábor FB elnök a beszámolót és a pénzügyi jelentést egyaránt elfogadásra javasolta, amit a küldöttek megfogadtak, mert minkét beszámolót egyhangúlag elfogadták, mindössze a gazdaságinál tartózkodott 1 fő.

Ezt követően dr. Hegedűs György, a Választási Bizottság elnöke a Választási Szabályzat módosítását terjesztette elő, ebben formai okok miatt kellett néhány szót kicserélni, ezért vita nélkül lezajlott a szavazása. Ugyancsak így zajlott le az Alapszabály módosítása is.

Végül az MTSZ elnöke és gazdasági vezetője előterjesztette a 2015. évi munkatervet és a költségvetést. Ezt a két dokumentumot a közgyűlés rövid vita után egyhangúlag elfogadta.

 

Vissza