Hírek


Rendkívüli támogatás az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságoknak

2020-11-19 09:22:33

A Magyar Közlöny 249. számában megjelent a Kormány 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozata, mely összesen 150 millió forint többletforrást biztosít az önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok számára.

A Kormány 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozata az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról

A Kormány

1. egyetért az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli költségvetési támogatásával;
2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti cél 2020.  évi megvalósulása érdekében gondoskodjon mindösszesen 150  000  000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen, az alábbiak szerint:

a) 8. Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása alcím javára 15 000 000 forint,
b) 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 5. Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása jogcím javára 135 000 000 forint.

Vissza