Hírek


Tűzoltó parancsnoki értekezlet Nagyatádon

2014-12-08 11:00:27

A Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség az egyesületek parancsnokait hívta tanácskozásra december 6-ára nagyatádi tűzoltóságra. A megbeszélésen az eddigi feladatok mellett a jövő évi tervek és az egyesületi munka kihívásainak egyeztetése volt a fókuszban. A nagyatádi tűzoltók jó házigazdaként fogadták az elnököket, parancsnokokat.

Weber Antal tű. ezredes köszöntötte a résztvevőket és osztotta meg velük eddigi tapasztalatait. Majd Heizler György elnök üdvözölte az értekezleten megjelent Dobson Tibor dandártábornok urat, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét, akit a résztvevők tapssal fogadtak.

Első előadóként Dobson úr adott tájékoztatást a Magyar Tűzoltó Szövetség ezévi feladatairól, a szövetség átalakításának állásáról, az alapszabály módosításáról és az ezzel kapcsolatos menetrendről. Ennek következő állomása a decemberi elnökségi ülés és a februárra tervezett közgyűlés, amely már a három tagozat (egyesületi, önkormányzati és létesítményi) megalakulásával indulna.

A kötetlen beszélgetésen szólt a pályázatok fontosságáról és annak támogatásáról, az óriás rendezvények helyett a kisseb területi rendezvényeket fókuszba állító tervekről. A hagyományápolás fontosságáról és a határon túli tűzoltó szervezetek képzését segítő tevékenységről.

Fontosnak tartotta az információáramlás javítását az egyesületek, megyék és az országos szövetség között, ami nélkül hatékony érdekképviseleti munka nem végezhető, de ezzel függ össze a honlap tervezett dinamizálása is. Ebben kérte az egyesületi vezetők segítő munkáját.

Felmerült a jelképrendszer, az egyenruha és a beosztási jelzések átalakításának igénye is.

Az idei sikerek között említette a balatonföldvári nemzetközi tűzoltó konferencia megszervezését, amely újra elhelyezte a szövetséget ebben a mezőben.

A legfontosabb célként a köztestületté válást jelölte meg.

Azt követően Heizler György elnök vezetésével aktuális kérdések kerültek terítékre. Többek között:

  • NEA és BM pályázatok adminisztrációs feladatai
  • A közhasznúság kérdései és az új alapszabályok kidolgozása
  • Az önkéntes egyesületek vonulásainak rögzítése a KAP rendszerbe
  • Az önkéntesek erkölcsi elismerése
  • Lehetséges adókedvezmények az aktív önkéntesek számára

A hozzászólók (Fülöp László, Bodó László, Komári József, Pavlovics László, Sipos Lajos, Szekeres József, Horváth Tamás) javaslatait és véleményeit elmondva döntés született egy a helyi önkormányzatoknak szóló levél, az egyenruhára vonatkozó kidolgozott javaslat megküldéséről és az információáramlás javításáról.

Azt követően Heizler György elnök ismertette a jövő évi képzési lehetőségeket, amit egy korábbi döntés értelmében 2015 februárjában indítanának meg, annak érdekében, hogy megteremtsék a személyi feltételeit a hatékonyabb szakmai munkának és az önálló beavatkozás feltételeinek. Ezt a képzést a jelenlévő megyei igazgató támogatásáról biztosította. A döntés szerint a képzésre jelentkezők előzetes felmérését megkezdik.

Horváth Tamás elnökségi tag ismertette a vezetésével kidolgozott egyenruha javaslatot, amelyet a résztvevők újra megvitattak. Ezt a javaslatot a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöksége is megvitatta és a megyéknek szétküldte.

Bodó László elnökségi tag adott tájékoztatást az önálló beavatkozással járó eddigi tapasztalatokról, az erre készülőknek praktikus tanácsokat adva.

Gál Attila szds. a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetője az önkéntesek beavatkozásainak alakulásáról, az adatszolgáltatás, sms jelzés és a jelentések tapasztalatairól konzultált a parancsnokokkal.


Kapcsolódó képek:

Vissza