Hírek


Személyi változások a szövetség vezetésében

2014-11-26 10:52:38

A legutóbbi elnökségi ülésen az elnökség tagjainak két személyi ügyben is döntést kellett hozniuk. Dr. Barna Angéla elnökségi tag elköltözése miatt lemondott tagságáról ezért pótolni kellett, míg Dr. Bősze Sándor a Felügyelő Bizottság Elnöke elhunyt, s emiatt kellett dönteni a FEB elnök személyéről.

Mindkét személyi ügy közgyűlési hatáskörbe tartozik, de a legutóbbi közgyűlésen póttagok megválasztására is sor került, így nem vált szükségessé soron kívüli közgyűlés összehívása. Ennek megfelelően döntés született az elnökségben arról is, hogy Dr. Barna Angéla volt elnökségi tag elköltözése miatt megüresedett elnökségi tagi helyet Csalos István Görgeteg ÖTE parancsnoka fogja betölteni, aki a felkérést elfogadta. Dr. Bősze Sándor FEB elnök elhalálozása miatt megüresedett posztot legközelebbi közgyűlésig Farkas József FEB-tag látja el a Felügyelő Bizottság vezetését.

Vissza