Hírek


Új elnökség a Magyar Tűzoltó Szövetség élén – az elnök Dobson Tibor

2015-02-22 09:00:27

A Magyar Tűzoltó Szövetség február 21-én Budapesten tartotta újjáalakuló éves küldöttközgyűlését, ennek megfelelően az eddigiektől merőben új összetételben. Az MTSZ-be belépett Létesítményi és Önkormányzati tűzoltókkal kiegészült küldöttek, megválasztották az MTSZ új tisztviselőit is. A 60 küldöttből 49 megjelent, így határozatképes küldöttközgyűlés napirendi pontjai közül elsőként a személyi döntésekről számolunk be. Megyénket az új alapszabály értelmében Heizler György elnök képviselte.

Amint már jeleztük, Dobson Tibor elnök és Miakich Gábor a felügyelő bizottság elnöke az újjáalakulás kapcsán a közgyűlés előtt felajánlotta lemondását, lehetőséget adva az új összetételű küldöttgyűlésnek új elnök és FB elnök megválasztására. Ugyancsak meg kellett választani a megújult MTSZ szakmai bizottságainak vezetőit is. A megalakult Választási Bizottság Gulácsi Lajos vezetésével összegyűjtötte a jelöléseket és azokat a közgyűlés elé terjesztve az Alapszabály értelmében kétféle szavazási eljárást állapított meg. A Választási Szabályzatot 48 igen, és 1 tartózkodással elfogadta a küldöttközgyűlés.

A Választási Bizottság elnöke röviden bemutatta a jelölteket illetve kérte 3-3 perces bemutatkozásukat, és egyben bejelentette, hogy Dobson Tibor és Miakich Gábor vállalták a jelöltséget, s így a további munkát.
A Szakmai Bizottságok vezetőit nyílt szavazással az elnököt és az FB elnököt titkos szavazással választotta meg a 49 küldött.

A Szakmai Bizottságok megválasztott vezetői:

  • Tűzoltóverseny Horváth Gábor
  • Nemzetközi Bleszity János tű. altbgy
  • Kárpát-medencei tűzoltó együttműködési bizottság Sisák Imre
  • Képzési Mórocza Árpád
  • Ifjúsági Molnár Attila
  • Hagyományőrző Béres Ferenc
  • Jogi: Hegedűs György
  • Kommunikációs: Heizler György

A tagozatvezetőket és egyben alelnököket most nem kellett választani.

Önkéntes Egyesületi tűzoltósági Tagozatvezető: Kelemen Zsolt

Létesítményi tűzoltósági Tagozatvezető: Udvaros Sándor

Önkormányzati tűzoltósági Tagozatvezető: Balogh László

 

Elnök: Dobson Tibor

Felügyelő Bizottsági Elnök: Miakich Gábor

Dobson Tibor az immár megújult MTSZ régi új elnöke megköszönve a bizalmat, jelezte: 2013. márciusa óta az egység megteremtésén dolgozott és a jövőbeni cél a köztestületté válás esélyei ezzel megnövekedtek. Az eddigi munka eredményei többek között a növekvő támogatási összegekben is megjelentek, hisz az MTSZ a korábbi 22,5 MFt helyett 50 MFt, az egyesületek pedig a korábbi 120 millió helyett idén 500 millió forint támogatásban részesülnek.

Vissza